Výdejní místo VÝSTAVIŠTĚ BLEŠÁK ZAHRADNICTVÍ LÍSTEK ZAHRADNICTVÍ LÍSTEK HRABÁRNA ZVÍŘÁTKA|ROSTLINKY ZOO-FARMA MILÁNKOVO KEMP BYLINKY PARKOVIŠTĚ PARKOVIŠTĚ PARKOVIŠTĚ PARKOVIŠTĚ PARKOVIŠTĚ POMOCNÉ PARKOVIŠTĚ HALA "A" RESTAURACE STODOLA PRONÁJEM RYBÍ CENTRUM OBCHŮDKY
Krátké info

Vloženo 11.7.2020

Povinost mít EET je zatím přerušená


Vážení prodejci,

naši poslanci nám malým opět ztěžují práci. Velké firmy si umějí převést zisky do daňových rájů, a tak zbýváme my, abychom svými příjmy "zachránily Republiku...."Problém je ten, že se vše dalo udělat v klidu jinak, například paušální daní pro nejmenší a bylo by to jistě efektivnější pro stát, než toto. Ale co naděláme ...

Od 1.5.2020 musí už všichni živnostníci účtovat v režimu EET.
Pokud máte zájem, snažím se zde vysvětlit, jak jsem vše pochopil já. Prosím neberte mě za slovo a raději si vše ověřte u finanční správy.

Kdy nemusím mít živnost a tedy ani EET

  • Pokud vypěstuji sazenice a jejich přebytek budu prodávat například na našem trhu v Ředhošti. Nikdo nemůže odhadnout, kolik mi vzklíčí semínek a přebytek prostě prodám. Ale ne za účelem zisku, ale navrácení investic za semínka, zeminu atd. Takže prodávám nepravidelně (jen na jaře a někdy) a nejde mi o zisk, ale jen částečně o navrácení investic.
  • Prodávám své použité věci, které už jsem zakoupil a defakto daleko za víc, takže určitě nebudu mít zisk, jestliže jsem koupil za 100 a nyní za 50 prodávám. Prodávám nepravidelně.
  • Jsem umělec a tvořím a prodávám podle autorského zákona. Vysvětlení na našich stránkách: oddělení pro obchodníky V těchto, ale i v jiných případech nemusím mít živnost a tudíž ani EET.

Zde je výňatek vysvětlení od Finanční správy:

Rozhodným příjmem se dle § 6 ZoET pro účely tohoto zákona rozumí u poplatníka daně z příjmu fyzických osob, příjem ze samostatné činnosti, která je podnikáním, s výjimkou příjmu, který není předmětem daně, je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý nebo podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby.

Pro správné posouzení je zásadní, zda je uvedený příjem, příjmem z podnikatelské činnosti. Při posuzování, zda se jedná o činnost podnikatelskou či nikoli, je nutné vycházet z obecné definice podnikatele uvedené v § 420 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Za podnikatele je považován ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem, se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Aby se jednalo o podnikání, musí být splněny všechny výše uvedené podmínky. Zvlášť důležitý je zejména prvek soustavnosti a záměr vykonávat činnost za účelem dosažení zisku.

Přijímá-li poplatník pravidelně (byť nepříliš často) platby, které splňují formální náležitosti pro evidovanou tržbu (§ 5 ZoET), tj. platby uskutečněné v hotovosti nebo obdobným způsobem a současně zakládají rozhodný příjem, tj. příjem z podnikání (§ 6 ZoET), je povinen takovéto tržby evidovat. Kdy musím mít EET.
V opačném případě musím mít živnost a i EET a jako malý mohu fungovat i ve zvláštním režimu. Vysvětlení níže.
Ale nebojte se daní, budete muset zaúčtovat všechny náklady, a pokud máte děti, ještě vám budou většinou vracet. Je to zbytečné papírování, ale doba si to prostě žádá. Dnes není doba pro samostatné a nezávislé lidi bohužel, ale doba závisláků a neúměrných výdajů vynaložených státem na kontrolu malých živnostníků, takže ti musí mít vše v pořádku a na všech nákladech, uplatňovat veškeré slevy na daních a pak se vůbec nemusí bát velkých daní. Oni to časem politici pochopí, že toto je špatná volba a udělají změnu a pochopí to i důchodci, že jim přidají pár stovek, ale zaplatí několikrát víc a ten rozdíl co měl být u nich spolyká přebujelá administrativa státu ...jen vydržať.

V novele zákona o evidenci tržeb je též zavedena evidence tržeb ve „zvláštním režimu“ (tzv. papírová evidence tržeb), která nahrazuje elektronickou evidenci tržeb v běžném, případně zjednodušeném režimu a je zavedena pro poplatníky s malým rozsahem jejich podnikatelské činnosti. „Zvláštní režim“ umožní podnikateli vydávat účtenky z předtištěného bloku, který si zdarma vyzvedne na finančním úřadu. Jednou za čtvrt roku pak zašle speciální formulář s údaji o výši tržeb a počtu vydaných a případně stornovaných účtenek na finanční úřad.

K tomu, aby podnikatel mohl evidovat tržby v tomto režimu, musí splnit několik podmínek
Musí být poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, nebo je poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění bez ohledu na právní formu. Není plátcem DPH a má maximálně 2 zaměstnance. Výše příjmů poplatníka z evidovaných tržeb nesmí přesáhnout za 12 bezprostředně předcházejících kalendářních měsíců 600 000 Kč.

Zvláštní režim bude představovat dobrovolnou alternativu standardního EET. Navrhované řešení tak nepředstavuje osvobození od zákona o evidenci tržeb, ale alternativní formu evidence pro nejmenší živnostníky a podnikatele. Jeho výhodou je, že si tito podnikatelé sami rozhodnou, zda budou evidovat on-line nebo prostřednictvím tohoto rozšířeného off-line modelu.

Účinnost zákona
  • Proces povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu (podání žádosti, její vyřízení správcem daně a předání bloků poplatníkovi) – 3 měsíce po účinnosti zákona (1. dnem 4. kalendářního měsíce po dni vyhlášení)
  • Účinnost zvláštního režimu – 6 měsíců po účinnosti zákona (1. dnem 7. kalendářního měsíce po dni vyhlášení)
  • 6 měsíců po účinnosti zákona (1. dnem 7. kalendářního měsíce po dni vyhlášení) – náběh 3. a 4. fáze Veškeré a aktuální informace k problematice elektronické evidence tržeb naleznete na webových stránkách www.etrzby.cz.


EET pro zbylé prodejce bude platit od 1.5.2020

Podle našeho názoru se toto opatření netýká prodejců, kteří vyprodávají své věci například z garáže na místním blešáku, nebo při prodeji svých přebytků ze zahrádky.
Tito prodejci nemusí mít živnostenský list a tedy ani EET.

To samé je podle autorského zákona:
pokud vyrobím nějaké autorské dílo, například obraz, sochu, ale i svícen, či věneček na dušičky a nemá to charakter sériové výroby. Prostě co kus to originál, nemusím mít živnostenský list a tudíž ani EET.

Dodatek:
Pokud se ale vyráběním soch,... dotyčná osoba živí, tak už je podnikatel, i když nemá živnostenský list. V tomto případě je nutné posuzovat soustavnost prodeje.

Toto je pouze názor správce trhu a každý se musí seznámit se zákony ČR sám.

Můžete se také podívat JAK PRODÁVAT BEZ ŽL

Trhy Ředhošť

Sobotní trhy
Provozní doba: od 7.00 - 12.00 (omezený provoz)

Sobotní trhy jsou po sezóně, otevřená prodejní hala a skvělé zahradnictví Lístek. Pro velký nákup doporučujeme navštívit nedělní trhy

Nedělní trhy
Provozní doba: od 7.00 - 12.00

Nedělní velké trhy

Sobotní Autokino
Sledujte nás na FB: AtokinoRedhost

Trhy Ředhošť

O nás

Děkujeme, že jste zavítali na stránky trhů Ředhošť, čtěte dále a dozvíte se něco o nás.

Obec Ředhošť se nachází 17 Km za Slaným, směr Litoměřice. Je pověstná svými již 50 let trvajícími, původně jen zemědělskými trhy. Nyní jsou naše trhy, tak jako ostatní, seskupením nejrůznějších prodejců malých i velkých firem. Jsou zde i ti, kteří s podnikáním začínají i končí. Každý má však možnost u nás začít. My, jako pořadatelé, jsme schopni trochu pomoc a poradit v začátcích každému, kdo bude potřebovat. Ředhošťské trhy jsou navíc zvláštní svojí rozmanitostí zboží. K prodeji použitého zboží je zde blešák, na trzích je prodej drůbeže, různých zvířat, sadeb a jiných rostlin, ale také prodej nového zboží ze zahraničí i od našich prvovýrobců, většinou zastoupených přímo majiteli.

Naleznete i nabídku nejrůznějších kulinářských specialit. Za zmínku stojí i to, že zde pořádáme poměrně často, různé společenské akce.

Ale konec psaní. Prostě to se chce přijít podívat.

Sobotní trhy

JSOU POUZE V OBDOBÍ JARA

trhy jsou zaměřeny spíše na trhy prvovýrobců, na rozdíl od klasických farmářských trhů, které lidé znají z měst. Jsou vhodné pro pěstitele a chovatele. Kdo shání stromky, sadbu, chce koupit slepice na snášku, kachny na chov, tak to právě najde zde, na sobotních trzích.

Nedělní trhy

JSOU V PROVOZU A KONČÍ V NEDĚLI „PŘED ŠTĚDRÝM DNEM“

mají všeobecné zaměření. To znamená, že zde najdete různý sortiment zboží od textilu, kosmetiky, koření atd. Ale můžete se zde setkat i s prodejci, kteří nabízí sortiment, který je hlavně na trzích sobotních.

Autokino

Super zažítek při sledování večerního autokina

Až vám z parkoviště před domem zmizí auto, nepropadejte panice. Nejspíš zaslechlo zmínku o kině v Ředhošti a jelo napřed.

Naši stálí prodejci a expozice
Zahradnictví Lístek
Maso Podchválov
sudio nábytku
Technické plyny
Masiv do zahrady
Sýrař
Brusič
Indickí speciality

Kontakty

SPRÁVCE A KOORDINÁTOR
Bc. Jiří Tošil
SPRÁVCE TRHŮ
Štěpánka Tošilová
INFOCENTRUM
Pavel Hlušička
Tel.: +420 776 591 526
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
Nováková Jana
Tel.: +420 724 813 328
OBČANSKÁ HLÍDKA
v případě podezření z pochybení u prodeje zvířat mě kontaktujte
Luboš Hora
Tel.: +420 607 987 029
SPRÁVA E-SHOPU
Ing. Miroslav Komínek
Tel.: +420 777 457 976
VÝSTAVIŠTĚ
Ing. Miroslav Komínek
Tel.: +420 777 457 976
VÝSTAVY A VELETRHY
Zbyšek Vacek
Tel.: +420 732 765 598
PRODEJ BAZAROVÉHO ZBOŽÍ
Štefan Lakatoš
Tel.: +420 702 612 460
VÝLETY K NÁM AUTOBUSEM
Hledáme vhodného spolupracovníka
Tel.: 
PROFESIONÁLNÍ FOTOGRAF
Ivan Navrátilík
Tel.: +420 733 179 620
VŠEOBECNÉ
Hana Sekaninová
INFOCENTRUM TRHŮ ŘEDHOŠŤ

Jste u nás poprvé a potřebujete poradit? Přijďte za námi do INFOCENTRA kde Vám poradí pan Pavel Hlušička

mediální propagace, obchodní a umělecké aktivity. V Ředhošti má od konce června 2019 na starost INFOCENTRUM. Kromě hudební a literární tvorby, napsal i mnoho říkánek pro děti. Více informací

TRHY ŘEDHOŠŤ

Obec Ředhošť a trhy v této obci se nachází 17 Km za Slaným, směr Litoměřice.

GPS SOUŘADNICE: 50.3527489N, 14.0704164E

| O provozovateli>

Infotip

TOPlist